DF Finanse Sp. z o.o.
Aleja Śląska 1,
54-118 Wrocław

Tel. +48 +71 777 04 45
Fax +48 71 777 04 55
e-mail: biuro@dfinanse.pl
Dane kontaktowe
Adres Aleja Śląska 1, budynek s 1-2, piętro 3 54-118 Wrocław
E-mail biuro@dfinanse.pl
Telefon +71 777 04 45
Fax + 71 777 04 55
Dane rejestrowe
NIP 8942926090
Regon 020586190
KRS 0000286151, Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 50 000 PLN - wpłacony w całości