- DANE KONTAKTOWE


DF Finanse Sp. z o.o.

Aleja Śląska 1
budynek s 1-2, piętro 3
54-118 Wrocław
tel.: +48 +71 777 04 45
fax: +48 71 777 04 55
E-mail: biuro@dfinanse.pl

Informujemy, że zadania
Inspektora Ochrony Danych Osobowych wykonuje Pani:

Lidia Robak
Adres korespondencyjny: Aleją Śląska 1, 54-118
Kontakt: adres e-mail: l.robak@dfinanse.pl
Nr telefonu 71 777 04 45

- DANE REJESTROWE


NIP: 8942926090
REGON: 020586190
KRS: 0000286151
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50 000 PLN - wpłacony w całościDF Finanse Sp. z o.o.
Wszystkie prawa zastrzeżone