Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

biuro@dfinanse.pl


71 77 70 445, 785 833 816

FUNKCJONARIUSZ POD OCHRONĄ


Według obowiązującej od 1 maja 2011 roku Ustawy o Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa każdy funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za niezgodną z prawem decyzję (jej brak czy opóźnienie). Następstwem jest wyciągnięcie odpowiedzialności majątkowej wobec funkcjonariusza publicznego w wysokości 12-krotności jego wynagrodzenia!
Wszystkie osoby bezpośrednio, ale także pośrednio zaangażowane w wydanie niezgodnej z prawem decyzji ponoszą odpowiedzialność majątkową, a nie tylko ta, której podpis widnieje pod decyzją? Możesz skutecznie ochronić się przed negatywnymi skutkami Ustawy dzięki Programowi „FUNKCJONARIUSZ POD OCHRONĄ”, wynegocjowanemu specjalnie dla Ciebie przez Multiagencję DF Finanse oraz Fundację Zdrowi i Bezpieczni, podmioty dostarczające od przeszło 10 lat produkty Ubezpieczeniowe dla sektora administracji publicznej.
FUNKCJONARIUSZ POD OCHRONĄ jest realizowany przez Fundację Zdrowi i Bezpieczni, DF Finanse Sp. z o.o. i Generali Agro TUiR. To program uwzględniający wszystkie Twoje potrzeby w związku z wykonywanym przez Ciebie zawodem i gwarantujący pełną ochronę ubezpieczeniową.

Kiedy ubezpieczyciel daje pełną ochronę? Wtedy, gdy odpowiada za szkody, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a zgłoszenie nastąpiło przed ustawowym okresem przedawnienia (10 lat). Jako jedyni w Polsce dostarczamy taki program, który chroni FUNKCJONARIUSZY NAWET 10 LAT PO ZAISTNIAŁEJ SZKODZIE.
Nasz PROGRAM SPECJALNY dla funkcjonariuszy publicznych zawiera:

• Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego w związku z ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej od 30 000 do 200 000 zł, w zależności od 12-krotności wynagrodzenia.
• Ubezpieczenie ochrony prawnej zawodowej dla funkcjonariusza publicznego.
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowniczej funkcjonariusza publicznego z tytułu Kodeksu Pracy do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia z klauzulą za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich oraz za szkody powstałe na skutek uszkodzenia lub zniszczenia akt lub innych dokumentów związanych z wykonywaniem czynności zawodowych.
• Ubezpieczenie ochrony prawnej rodziny, obejmujące zagadnienia w życiu prywatnym dla funkcjonariusza i jego najbliższej rodziny.
• Ubezpieczenie ochrony prawnej auto, obejmujące zdarzenia w związku z posiadaniem i użytkowaniem pojazdu oraz ze zdarzeniami w ruchu drogowym.
Z Fundacją Zdrowi i Bezpieczni warto bo:
• Płacisz tylko za ubezpieczenie! Fundacja nie pobiera żadnych opłat.
• Przystępując do Programu Specjalnego przygotowanego przez Fundację i Generali Agro otrzymujesz dodatkowo dostęp do atrakcyjnych ofert ubezpieczenia majątku oraz życia, które przygotują specjalnie dla Ciebie konsultanci Multiagencji DF Finanse.
• To gwarancja korzyści wynikających z ubezpieczeń grupowych.
• Możesz również uczestniczyć w organizowanych przez naszych ekspertów szkoleniach z zakresu ubezpieczeń.
• Korzystasz z naszego doradztwa i pomocy przez cały czas trwania ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od wyboru wariantu ubezpieczenia, przez wystawienie certyfikatu ubezpieczenia oraz w razie wystąpienia szkody. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, służymy Ci radą i pomocą.
• Nie musisz się martwić o kontynuację ubezpieczenia w kolejnych latach. Polisa będzie odnawiana automatycznie. Jeśli zrezygnujesz z ochrony ubezpieczeniowej, wystarczy wypełnić deklarację odstąpienia.
Nasz PROGRAM zawiera następujące warianty, chcesz poznać szczegóły i cennik, skontaktuj się z nami:
OMF ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego.
OPZ ubezpieczenie ochrony prawnej zawodowej funkcjonariusza publicznego (SU 100 000 zł).
OCP ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracowniczej funkcjonariusza publicznego.
OPR ubezpieczenie ochrony prawnej rodziny (SU 100 000 zł).
OPA ubezpieczenie ochrony prawnej auto (SU 100 000 zł).
OCHRONA PRAWNA obejmuje:
Ochronę i poradę prawną przy dochodzeniu własnych roszczeń odszkodowawczych, w zakresie prawa karnego i wykroczeń, w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w zakresie umów i praw rzeczowych, doradztwo w zakresie prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego oraz poradę prawną w zakresie prawa cywilnego. W ochronie prawnej zawodowej także w zakresie postępowań dyscyplinarnych oraz obrona przed zgłoszonymi roszczenia.
W ramach ubezpieczenia OCHRONY PRAWNEJ rekompensujemy:
Wynagrodzenie adwokata, koszty sądowe, zwrot kosztów procesu poniesionych przez stronę przeciwną, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty postępowania sądu polubownego i administracyjnego, koszty poręczenia majątkowego w postępowaniu karnym, koszty notarialne, koszty opinii rzeczoznawców, porady i opinie prawne. Z wszystkimi szczegółami zapoznaj się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.


Zapytaj

o ofertę ubezpieczeń


+48 71 77 70 445

biuro@dfinanse.pl

Pon.-Pt. godz. 8:00-16:00

Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław