Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

biuro@dfinanse.pl


71 77 70 445, 785 833 816

FUNKCJONARIUSZ POD OCHRONĄ


Według obowiązującej od 1 maja 2011 roku Ustawy o Odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa każdy funkcjonariusz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności materialnej za niezgodną z prawem decyzję (jej brak czy opóźnienie). Następstwem jest wyciągnięcie odpowiedzialności majątkowej wobec funkcjonariusza publicznego w wysokości 12-krotności jego wynagrodzenia!
Wszystkie osoby bezpośrednio, ale także pośrednio zaangażowane w wydanie niezgodnej z prawem decyzji ponoszą odpowiedzialność majątkową, a nie tylko ta, której podpis widnieje pod decyzją? Możesz skutecznie ochronić się przed negatywnymi skutkami Ustawy dzięki Programowi „FUNKCJONARIUSZ POD OCHRONĄ”
Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia?
Ochrona finansowa do 12-sto krotności wynagrodzenia (zgodnie z ustawą), możliwość indywidualnego doboru sumy gwarancyjnej
Kontynuacja ubezpieczenia w przypadku zmiany pracy polisa jest przypisana do Funkcjonariusza a nie Urzędu
Pokrycie kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców w ramach umowy Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody oraz niezbędne koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą. Za w/w koszty ubezpieczyciel odpowiada ponad sumę gwarancyjną do limitu 30 000 PLN na każdego Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe m.in.

  • szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego osobom trzecim, w tym także pracodawcy/zleceniodawcy lub innym pracownikom w związku z wykonywaniem czynności służbowych
 
  • szkody z zakresu ochrony danych osobowych (RODO) przy wykonywaniu czynności służbowych Pracownika, Funkcjonariusza Publicznego i Samorządowego (z wyłączeniem kar)
 
  • kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nałożone na ubezpieczonego
 
  • szkody w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu przez pracodawcę /zleceniodawcę polegające na jego uszkodzeniu lub zniszczeniu w tym szkody w samochodach służbowych, laptopach, telefonach komórkowych itp.
  • szkody polegające na naruszeniu dóbr osobistych osób trzecich w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez Ubezpieczonego
 
  • szkody w mieniu i na osobie wynikające z czynności życia prywatnego - OC w życiu prywatnym
 
  • koszty ochrony prawnej związane z wykonywaniem czynności służbowych, poniesione przez Ubezpieczonego wskutek konieczności pokrycia takich kosztów w celu obrony swoich praw w sprawach prowadzonych z jego udziałem w charakterze pozwanego, podejrzanego, oskarżonego oraz w wewnętrznym postępowaniu dyscyplinarnym - Ochrona prawna.


Zapytaj

o ofertę ubezpieczeń


+48 71 77 70 445

biuro@dfinanse.pl

Pon.-Pt. godz. 8:00-16:00

Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław