Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

biuro@dfinanse.pl


71 77 70 445, 785 833 816

Ubezpieczenia OC

zawodowe


W Polsce istnieje kilka zawodów, których wykonywanie wiąże się z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia OC lub takie ubezpieczenie jest zalecane. Wymóg taki stosowany jest najczęściej przy zawodach wymagających dużej specjalizacji i takich, których złe wykonywanie może narazić potencjalnych klientów na dotkliwe szkody.

Ubezpieczenie chroni zarówno posiadacza polisy, jak i jego klienta. Obowiązek posiadania OC zawodowego mają m.in.: lekarze, pielęgniarki, farmaceuci, lekarze weterynarii, architekci, adwokaci i radcowie prawni, doradcy podatkowi, notariusz, agenci ubezpieczeniowi czy brokerzy ubezpieczeniowi.

Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, w ramach ubezpieczenia OC, objęte są szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób objętych ubezpieczeniem, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych.

Zadzwoń, a powiemy Ci, która polisa jest dla ciebie najkorzystniejsza.

 

Czekamy na kontakt

785 833 816
Zadzwoń i spytaj o ofertę

Ubezpiecz się zdalnie!