Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław

biuro@dfinanse.pl


71 77 70 445, 785 833 816

Życie

Ubezpieczenie Na Życie


Nie ma nic cenniejszego niż nasze zdrowie. Jest ono wartością największą, o które Sami musimy zadbać. Ważnym tego elementem są odpowiednio dobrane polisy ubezpieczeniowe wspomagające nas w trudnych chwilach. Ubezpieczenie na życie to nie tylko ochrona naszego zdrowia w trudnych chwilach. To także wsparcie dla naszych rodzin, w chwilach gdy tego najbardziej potrzebują.

Klasycznym produktem, najbardziej kojarzonym z tą grupą ubezpieczeń jest po prostu ubezpieczenie na życie. W podstawowym ujęciu rodzina lub osoba wskazana na polisie beneficjent otrzyma wypłatę środków w przypadku wystąpienia zgonu osoby ubezpieczonej- śmierć naturalna.. Jednak jeżeli rozszerzymy zakres polisy, odszkodowanie będzie należne w również w przypadku wystąpienia innych zdarzeń np. wypadku przy pracy, kalectwa, długotrwałej choroby. Z uwagi na ilość wariantów występujących na polisie, przed podpisaniem umowy ubezpieczenia lepiej skontaktować się z profesjonalistą.

Bardzo popularnym produktem z tej grupy ubezpieczeń jest ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia nam dostęp do prywatnej opieki medycznej. Zastanawiasz się co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne? W zależności od wybranego pakietu otrzymujemy dostęp do lekarzy, placówek medycznych, laboratoriów, badań medycznych czy nawet operacji.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe najchętniej jako klientów tych polis widziałyby osoby młode w sile wieku. Oczywiście możesz pomyślisz sobie, że z uwagi na wiek, nie będzie dla Ciebie odpowiedniego produktu lub będzie on za drogi. Nie trać czasu na zbędne rozmyślania, nasi agenci z chęcią odpowiedzą na Twoje pytania i zaproponują odpowiedni produkt.

Ubezpieczenie NNW czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje swoją ochroną życie i zdrowie. Odszkodowanie w takim przypadku wypłacane, gdy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku. Jako nieszczęśliwy wypadek zwykło się określać, zdarzenie losowe, wywołane czynnikami zewnętrznymi, na skutek którego doznałeś rozstroju zdrowia, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w najgorszym przypadku nastąpił zgon. W ramach samego ubezpieczenia możemy podzielić je na różne grupy np. NNW w komunikacji, NNW w życiu prywatnym czy NNW przedszkolne i szkolne.

Oczywiście zakres ochrony różni się w zależności od wypranego wariantu ubezpieczenia. Ponadto często Towarzystwa Ubezpieczeniowe stosują różne wyłączenia, których nie widać na samych polisach a zapisane są w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Zanim wykupisz polisę ubezpieczeniową skontaktuj się z naszym agentem, który odpowie na wszystkie nurtujące Cię pytania i przedstawi najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę.

 

Czekamy na kontakt

785 833 816
Zadzwoń i spytaj o ofertę

Ubezpiecz się zdalnie!